Integracja sensoryczna

„Integracja sensoryczna to taka organizacja bodźców, która umożliwia ich późniejsze wykorzystanie”. (A. J. Ayres)

Bodźce dostarczane do organizmu, odbierane przez narządy zmysłów, muszą zostać uporządkowane przez mózg, aby mogły być przekształcone w odpowiednie reakcje organizmu. Jeżeli, na którymś z etapów odbioru, przepływu czy organizacji bodźców następują zakłócenia, dochodzi do zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD).
Mogą się objawiać one m. in.:


Problemy z integracją sensoryczną wpływają pod wieloma względami na obniżenie jakości życia, poprzez zwiększanie wysiłku oraz mnożenie trudności w trakcie zdobywania kolejnych umiejętności, zmniejszając znacząco ilość sukcesów oraz zadowolenia

Źródło:

  1. „Dzieci w świecie doznań”, Lucy Jane Miller, (2016)
  2. „Dziecko a integracja sensoryczna”, A. Jean Ayres, (2018)
  3. „Nie – zgrane dziecko”, Carol Stock Kranowitz, (2018)