Cennik

Diagnoza neurologopedyczna wraz z opinią 250,00 zł
Konsultacje neurologopedyczne z rodzicami dziecka (dla rodziców, którzy poszukują informacji na temat rozwoju mowy swojego dziecka oraz wskazówek do pracy w domu) 200,00 zł
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna (60 min*) 130,00 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej (dwa spotkania) 450,00 zł
Terapia integracji sensorycznej (60 min*) 120,00 zł
Konsultacja z fizjoterapeutą z instruktażem ćwiczeń do domu 200,00 zł
Fizjoterapia (60 min*) 130,00 zł
Konsultacje psychologiczne z rodzicami dziecka 200,00 zł
Zajęcia z zakresu terapii psychologicznej dziecka (60 min*) 150,00 zł
Konsultacje pedagogiczne z rodzicami dziecka (dla rodziców, którzy poszukują informacji o dobieraniu i stosowaniu metod wychowawczych, funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i szkole, w tym w grupie rówieśniczej) 150,00 zł
Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, trening pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegawczości, trening dla dzieci dyslektycznych 120,00 zł
Terapia pedagogiczna – zajęcia ogólnorozwojowe - zajęcia ukierunkowane na rozwijanie u dziecka umiejętności właściwych dla danego etapu rozwoju (funkcje poznawcze, motoryka mała, kompetencje społeczne i emocjonalne) 120,00 zł
Pisemna informacja o dziecku objętym terapią 50,00 zł
Warsztaty/szkolenia dla rodziców/nauczycieli cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników
Warsztaty dla przedszkolaków cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników

Nasze Centrum Logo-Ter oferuje między innymi:

Konsultacje specjalistyczne z:


 • logopedą
 • terapeutą integracji sensorycznej
 • fizjoterapeutą
 • psychologiem
 • pedagogiem

W zakresie terapii:


 • terapię logopedyczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • fizjoterapię
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc pedagogiczną
 • terapię ręki

Oferta dla żłobków, przedszkoli i szkół:


 • przesiewowe badania logopedyczne
 • indywidualna terapia logopedyczna
 • grupowa profilaktyka logopedyczna
 • konsultacje dla rodziców
 • autorskie zajęcia polisensoryczne „Pomysłowe Warsztaty Wielozmysłowe”
 • warsztaty tematyczne z psychologiem, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej
wizyta u logopedy Krakow Nowa Huta

Oferta dla rodziców, nauczycieli:


  Autorskie warsztaty i zajęcia nakierowane na stymulowanie rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Warsztaty twórczej pracy z dzieckiem „Kreatywni rodzice” , czyli jak przygotować pomoce do pracy z dzieckiem i jak je wykorzystać podczas wspólnej zabawy
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci „Pomysłowe Warsztaty Wielozmysłowe” - wspierające rozwój z elementami integracji sensorycznej – już od 6 miesiąca życia – zajęcia rodziców/opiekunów z dziećmi
 • „PierwszakiBystrzaki” - zajęcia wspierające dzieci w pierwszych latach nauki szkolnej
 • „Bagaż Emocjonalny, czyli co zapakować do dziecięcej walizki” - szkolenie dla rodziców
 • „Waga słowa, czyli komunikacja interpersonalna w pracy” - szkolenie dla nauczycieli, wychowawców

Diagnoza


  Dzięki współpracy specjalistów, dziecko, które do nas trafia, poddawane jest kompleksowej diagnozie mającej na celu określenie poziomu rozwoju funkcji poznawczych, rozwoju mowy, poziomu i dynamiki jego rozwoju psychomotorycznego, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz dostosowaniu optymalnych form pomocy.

Logo-Ter

667-108-731

Bądź z nami w kontakcie!