warsztaty terapeutyczne Krakow Nowa Huta

Cel: poznawanie świata wielozmysłowo, wspomaganie rozwoju sfer poznawczych dziecka poprzez poszukiwanie i doświadczanie.


Elementy składowe warsztatów, to zabawy rozwijające:


Wyróżnia nas: